Geometriciler Derneği sekiz farklı Üniversitede görev yapan Akademisyenler tarafından Geometri Anabilim dalının öneminin anlaşılması, gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Geometri, bilimin içinde insanın fiziksel dünya ile ilgili sonuçlara ulaşabilmesi konusunda en temel bilgidir. Onun gücü, doğruluğu, ispata açık olması elde edilen gözlemlere genellemeler yapabilmesinden kaynaklanmaktadır (H.S.M. Coxeter).

İlk, Orta ve Yüksek öğretimde geometri eğitiminin çekiciliğini, etkinliğini ve verimini arttırmak için Matematik Öğretmenleri ve Akademisyenler arasında birlik ve dayanışmayı temin ederek Ulusal ve Uluslararası alanlarda ülkemizi temsil etmek, bu kapsamda bilimsel yayınlar, sempozyumlar, yarışmalar ve konferanslar organize edilmesi hedeflenmektedir.

Evren her an gözlemlerimize açıktır, ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmış olup, harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz, bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır (Galileo Galile).