Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Kazım İLARSLAN Kırıkkale Üniversitesi
- Prof. Dr. Levent KULA Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. F. Nejat EKMEKCİ Ankara Üniversitesi