Vizyonumuz

Geometrinin araştırılması, geliştirilmesi, öğretilmesi ve paydaşlarının bilgi ve becerilerinin arttırılması ve paylaşılması için faaliyetler yürüten, uluslararası düzeyde etkin ve öncü bir role sahip bir dernek olmaktır.