Kurucular

-  Prof. Dr. Murat TOSUN Sakarya Üniversitesi
- Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Ege Üniversitesi
- Prof. Dr. Cihan ÖZGÜR İzmir Demokrasi Üniversitesi
- Prof. Dr. F. Nejat EKMEKCİ Ankara Üniversitesi
-  Prof. Dr. İsmail GÖK Ankara Üniversitesi
- Prof. Dr. Kazım İLARSLAN Kırıkkale Üniversitesi
- Prof. Dr. Levent KULA Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
- Prof. Dr. Mehmet Ali GÜNGÖR Sakarya Üniversitesi
- Prof. Dr. Salim YÜCE Yıldız Teknik Üniversitesi
- Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
- Prof. Dr. Soley ERSOY Sakarya Üniversitesi
- Prof. Dr. Yusuf YAYLI Ankara Üniversitesi
- Doç. Dr. Mahmut AKYİĞİT Sakarya Üniversitesi
- Doç. Dr. Önder Gökmen YILDIZ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
-  Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
- Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Hüda KÖSAL Sakarya Üniversitesi