Yönetim Kurulu

Başkan:   Prof. Dr. Murat TOSUN   Sakarya Üniversitesi
Başkan Yardımcısı:   Prof. Dr. Bayram ŞAHİN   Ege Üniversitesi
Genel Sekreter:   Prof. Dr. Mehmet Ali GÜNGÖR   Sakarya Üniversitesi
Sayman:     Prof. Dr. Salim YÜCE   Yıldız Teknik Üniversitesi
Üye:    Prof. Dr. Cihan ÖZGÜR   İzmir Demokrasi Üniversitesi